Si të bëni montimin e DiSEqC motorit

         

    ose ketu  

Këtu mundeni ti merrni kordinatat për qytetin ku jetoni :

 

 Kumanovë - MK 

 

      Longitude :  021.714    ( Gjerësia - Horizontal )

   

     Latitude :  042.132    ( Gjatësia - Vertikal )

    

    

DiseqC 1.2 motor – montaza

Jedno od cestih pitanja satelitskih entuzijasta jeste i kako montirati motor Diseqc1.2 u kompletu sa satelitskom antenom.Postoji dosta komplikovanih i opsirnih objasnjenja koja dosta zbunjuju korisnike.Da biste to izbegli, ovde ce kratko i jasno biti objasnjen proces instaliranja pomenutog antenskog sistema.

Da biste montirali motor morate imati sledecu opremu:satelitski prijemnik koji podrzava ovaj Diseqc standard,motor,vertikalni stub na koji cete montirati motor,koaksijalni kabl,F-konektore,scart kabl i po mogucnosti TV kojim biste pratili kvalitet slike.

Pre postavljanja morate ucvrstiti nosac motora na zid,ogradu ili neki drugi predmet.Osnovno je da taj nosac mora biti pod uglom od 90 stepeni.Nakon toga sledi postavljanje antene na motor.Proverite da li se motor nalazi u nultom polozaju(skala sa podeocima).Najbolje ce biti ako antenu postavite da lezi vodoravno i da obezbedite pristup radi montiranja motora.Pre same montaze potrebno je podesiti elevaciju,tj nagib motora.Sa obe strane drzaca motora nalaze se skale(LATITUDE i ELEVATION).Podeok na strani LATITUDE trebalo bi da se poklapa(u stepenima) sa geografskom sirinom vaseg mesta.

Kada ste to uradili,stegnite sva cetiri zavrtnja na motoru.Zatim sledi centriranje tanjira i motora.Motor se mora nalaziti tacno na sredini tanjira.Da biste bili sigurni da je u centru posluzite se metrom.Udaljenost od npr. desnog kraja tanjira do desne ivice motora mora biti jednaka istoj udaljenosti na levom kraju motora.Posle tacnog centriranja, stegnite zavrtnje na anteni i postavite motor zajedno sa antenom na nosac.

Povezite LNB sa risiverom(najbolje sa nekim starim analognim), te usmeriteantenu zajedno sa motorom u pravcu satelita koji odgovara vasoj geografskoj sirini.Za podrucje bivse Yugoslavije to iznosi od 14 do 22 stepena.Kada uhvatite signal sa tog satelita stegnite antenu i ostaje vam samo da podesite elevaciju antene.

Izaberite neki slabiji transponder sa tog satelita i pokusajte naci polozaj antene takav da dobijete sto cistiju sliku.Potom stegnite antenu i smatrajte da ste obavili najtezi deo posla.Ostaje vam samo da podesite risiver.Prespojte kabl sa LNB na motor, a izlaz sa motora na risiver.Ukoliko u blizini antene postoji zid ili neka druga prepreka potrebno je podesiti vrednost istocnog ili zapadnog limita, tj. krajnjeg polozaja antene.

To je potrebno da biste izbegli ostecenje motora, mada vecina savremenih motora ima ugradjen i mehanicki limiter.Izaberite npr. opciju zapadnog limita.Pomocu levog dugmeta na daljinskom upravljacu vrsi se pomeranje antene do krajnje zapadne tacke.Kada ste dosli do tog polozaja,stanite i memorisite taj polozaj kao zapadni limit.Isto uradite i za istocni limit.Posle toga potrebno je podesiti pozicije za ostale satelite.

U meniju izaberete drugi sateliti selektujete neku frekvenciju sa tog satelita.Pomicite antenu pritiskajuci desno dugme, sve dok ne dobijete najjaci signal.Memorisite tu poziciju.Isto uradite i za bilo koji drugi satelit.Osnovno je da znate da li se taj satelit nalazi levo ili desno od vaseg referentnog satelita.Ukoliko sa svakog satelita mozete primati signal, antena je dobro postavljena.U suprotnom moracete da uradite korigovanje elevacije antene - ne motora.


DiSEqC

DiSEqC digitalno kontroliranje satelitske opreme je novost koja je uvedena u satelitsku tehniku 1997. godine od strane Eutelsata i koja je posebno razvijena za praćenje programa sa više satelita. Naime prije pojave DiSEqC, ako bi željeli pratiti programe s dva satelita to je značilo da trebate dodati još jedan kabel koji će spajati novo postavljani LNB s prijemnikom ili eventualno ako na prijemniku postoji samo jedan LNB ulaz trebalo je dodati poseban prekidač odnosno 22KHz prekidač koji je onda poslužio za preklapanje između dva LNB.

Taj sistem je radio sve dok su u uporabi bili obični tzv. one band LNB koji su mogli primati signale samo u jednom frekvencijskom pojasa, najčešće od 10.700 – 11.700 GHz.

Ali dolaskom novih tzv. univerzalnih LNB 22 KHz prekidač više nije služio za preklapanje između LNBa već za preklapanje između gornjeg i donjeg frekvencijskog pojasa LNBa odnosno između frekvencija 10.700 – 11.700 GHz i 11.700 – 12.750 GHz. U tom slučaju mogli ste priključiti dva LNB samo ako je vaš prijemnik imao dva ulaza za LNB, a ako ste željeli imati više LNB na vašoj anteni to nije bilo moguće osim korištenja motorizirane antene ili korištenja raznih skupih dodataka. Upravo zbog toga je i razvijen sustav DiSEqC koji je omogućio vrlo jednostavno postavljenje više LNB na vaš prijemnik koristeći samo jedan kabel.

On služi za preklapanja između polarizacija, frekvencijskog područja i LNB. DiSEqC opremu danas proizvode gotovo svi proizvođači satelitske opreme i svojom pristupačnom cijenom dostupan je svima.

Osnovni princip rada DiSEqC je da on koristi postojeći signal 22 KHz za slanje digitalno kontroliranih signala putem postojećeg kabela. Periferna oprema kao što je LNB prepoznaje taj signal i njemu se prilagođava.
Pravi i potpuni DiSEqC šalje 22KHz signal vrlo brzo tako da tvori jednu vrst digitalnog signala. Ovaj signal se šalje između standardnog 22KHz signala što mu omogućuje potpunu kompatibilnost sa postojećom opremom.

Sva oprema koja sadrži neku verziju DiSEqC ima na sebi natpis odnosno logo koji prikazuje o kojoj se verziji radi.
Do danas postoji nekoliko verzija DiSEqC:


DiSEqC 1.0

Ova verzija DiSEqC omogućuje prijemniku da šalje signale jednosmjerno prema prekidaču odnosno LNB. Ona omogućuje da prijemnik kontrolira do četiri LNBa putem jednog kabela te jednog prekidača: Prekidač je potreban jer se na njegove ulaze – kojih može biti 1-4 priključuju LNB, a njegov izlaz se spaja na prijemnik. Putem DiSEqC signala s šalju informacije o polarizaciji, frekvenciji lokalnog oscilatora te frekvencijskom opsegu itd.

Korištenjem satelitskog prijemnika s ovom verzijom DiSEqC možete kontrolirati do 4 univerzalna ili obična LNB te pratiti programe s četiri satelita s jednom do četiri antene.

DiSEqC 1.1

Novi tip protokola koji se tek nedavno instalira u pojedine prijemnike. Omogućuje uporabu dva nivoa DiSEqC prekidača, čime se na jedan LNB ulaz može spojiti do 16 LNB s pripadajućim antenama. Odličan primjer je za one koji žele gledati pet do osam satelita a nemaju mogućnosti ni potrebe za postavljanjem motora.


DiSEqC 1.2

To je napredna verzija 1.0, a ona omogućuje priključenje i kontrolu do 16 LNBa po jednom LNB ulazu na prijemniku. To se izvodi jednostavno putem izbornika samog prijemnika gdje je omogućeno da se definiraju DiSEqC prekidači koji se koriste kao: 1. -onaj koji je bliže prijemniku i 2. -onaj koji je bliže LNB. Na taj nacin se korištenjem dva DiSEqC prekidača sa po četiri ulaza za LNB može spojiti 16 LNBa na jedan ulaz prijemnika, odnosno do 32 univerzalna LNBa na oba LNB ulaza.

DiSEqC 2.0

Kao dodatak verziji 1.0, ova verzija omogućuje da periferna oprema komunicira s prijemnikom odnosno da mu “odgovara”.
Npr. LNB može poslati signal prijemniku koji nosi podatke koji frekvenciju lokalnog oscilatora trenutno koristi LNB te se prijemnik može automatski tome prilagoditi.

Sistem koji koristi verziju 2.0 može automatski prepoznati svaku perifernu opremu koja je priključena na prijemnik, paliti je i gasiti kako nalaže prijemnik te primati podatke od npr. pozicionera.
Ova verzija omogućuje lako i brzo instaliranje satelitskog sistema te vrlo lako i jednostavno korištenje te lako nadograđivanje u budućnosti.

DiSEqC 2.1

Najnovija verzija koja DiSEqC koja je jednaka verziji 2.0 sa tom razlikom da može adresirati do 64 satelitske pozicije te polarizacije i frekvencijski opseg. Omogućava priključak i kontrolu do tri nivoa DiSEqC prekidača i uređaja.

DiSEqC prijemnici

Danas gotovi svi prijemnici bilo analogni ili digitalni imaju u sadrže u sebi neku od verzija DiSEqC. Oni jeftiniji obično verziju 1.0, dok skuplji imaju verzije 1.2 i 2.0.Da bi bili sigurni za vrijeme poslije nabavke prijemnika preporučljivo je da nabavite prijemnik sa DiSEqC jer ćete na taj nacin izbjeći nove eventualne troškove koji vas mogu snaći ako želite kasnije nadograditi sistem, a imate prijemnik bez DiSEqC.

Prolazni - looptgrough LNB

To je LNB koji već u sebi ima DiSEqC prekidač za kontrolu samog sebe i drugog LNB. Ti LNBi mogu bili na dvije antene ili što je najčešće na jednoj anteni za tzv. dual feed odnosno dva LNBa na jednoj anteni za primanje programa sa dva satelita.

Monoblock LNB

Monoblock LNB, odnosno jednodijelni LNB ima u sebi univerzalni LNB i dva feedhorn odnosno dva skupljača signala koji su usmjereni na dva fokusa na anteni i omogućuje praćenje programa s dva satelita: obično su usmjereni na satelite s razlikom od 6° - Astra i Hotbird sateliti.

Danas su napravljeni monoblock LNBi koji imaju dva povezana, ali radno neovisna LNBa s pripadajućim odvojenim skupljačima signala – za svaki poseban i već su napravljeni s razmakom od najčešće 6° te se jednostavno montiraju na antenu.

DiSEqC pozicioner

On omogućuje laku nadogradnju na potpuno motorizirani sustav. Takav pozicioner kontrolira motor pokretne antene samo jednim koaksijalnim kabelom koji se spaja s prijemnika prvo na motor, a zatim ide u LNB. Na taj nacin se kod raznih proizvođača prijemnika mogu koristiti motori drugih proizvođača, a uporabom DiSEqC oni su potpuno kompatibilni.
DiSEqC Multiswitch.

Ovi prekidači dostupni su kao verzije 1.0 i 2.0. Oni u na sebi sadrže 8 ulaza preko kojih se kontrolira horizontalan i vertikalna polarizacija te donji i gornji frekvencijski pojas. Osim toga imaju i ulaz za zemaljsku TV.
Ovakvi prekidači omogućuju vrlo jednostavnu instalaciju satelitske opreme namijenjene manjim apartmanima ili sobama. U tu svrhu korist se “Mini – SMATV”.

Mini SMATV sistem

Današnji zahtjevi modernog čovjeka zahtjeva da u svakoj sobi ili stanu ima vlastiti satelitski prijemnik. To se pogotovo traži danas u turizmu gdje se nastoji ponuditi gostu ne samo cisto more i zabava već i mogućnost praćenja satelitskih programa.

U tu svrhu može se za manje prostore poslužiti Mini – SMATV sistemom.
Taj sistem može biti instaliran bilo gdje, a zatim se željni broj LNBa, ovisno s koliko se satelita želi primati program, spaja na 8 ulazni DiSEqC prekidač (multiswitch). Zatim se jedan kabel ide iz prekidača u one dijelove stana, sobe ili apartmana gdje želimo primati program i spaja se na prijemnik.

To omogućuje svim spojenim prijemnicima da biraju frekvencijski opseg, polarizaciju te frekvenciju neovisno jedan o drugome tako da gledatelj može sam izabrati on što želi taj trenutak gledati.

Kompatibilnost raznih verzija DiSEqC

Budući da postoji više verzija DiSEqC kontrole postavlja se pitanje kompatibilnosti između verzija. Međutim to je sve riješeno tako da bilo koju verziju upotrijebili danas ona je potpuno kompatibilna sa prijašnjim verzijama te eventualno novim verzijama DiSEqC. Takoder se mogu miješati i DiSEqC oprema s onom koja ga nema.

Univerzalni LNBi iako nemaju na sebi DiSEqC oznaku potpuno su kompatibilni s bilo kojom verzijom, a isto je i s običnim LNBima.
Danas se preporuča da se kod novih instalacija uporabiti samo DiSEqC verziju 2.0 da bi dobili najviše od vašeg novog sustava. Međutim to ne znaci da se razne verzije DiSEqC ne mogu uporabiti zajedno, ali u tom slučaju se oprema podređuje nižoj verziji. Npr. ako se priključe zajedno prijemnik s verzijom 1.0 s LNB koji ima verziju 2.0 komunikacija se odvija na razini 1.0. To znaci da se posebne funkcije DiSEqC opreme mogu dodati vašoj opremi kada vi to zaželite.

Danas postoji veliki broj proizvodaca prijemnika i satelitske opreme koji u svom programu imaju velik broj DiSEqC prijemnika i dodatne opreme, tako da na kraju ostaje na kupcu te njegovi željama i mogućnostima da nabavi određenu opremu.

 

 

[Vrh] Go down

 

Search site

Contact

STUDIO CECI d.o.o.e.l Shop 1
ul.Karl Marks br.11
Kumanovo 1300
Macedonia
.
Orari i punes * Rabotno vreme
10.00 h - 18.00 h
---------------------------------
Facebook: studio ceci
Skype: studioceci
Tel : 031 / 419 838
mob : 070 375 838